ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Ανακοίνωση διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας ακαδ.έτους 2021-2022

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
, ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΑΠΟ 29.09.2021 ΕΩΣ 04.10.2021
στην Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ "e-protocol"
στη διεύθυνση: https://eprotocol.uoa.gr/    ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΘΕΜΑΤΟΣ 'ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΟΥ/-ΤΡΙΑΣ':

  1.  ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ από την ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
  2.  ΕΥΚΡΙΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  3.  ΜΙΑ(1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ/ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ(ΕΓΧΡΩΜΗ)
  4.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  του φοιτητή/τριας που να δηλώνει ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ/Η  ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΧΟΛΗ ή ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
  5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΩΝ Ν.ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΒΡΟΥ ή ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟ (μόνο για τις περιπτώσεις Ελλήνων της Μουσουλμανικής μειονότητας).

Σημ.1. Για την ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών στη πλατφόρμα e-protocol θα χρειαστεί να κάνετε είσοδο(login) με κωδικούς taxisnet. Στη συνέχεια θα επιλέξετε A.Αιτήσεις για φοιτητικά θέματα-->10.Υποβολή Δικαιολογητικών Πρωτοετών.   Προσοχή από την ηλεκτρονική φόρμα να επιλέξετε στην αρχή  ορθά:  "Προς Τμήμα Θεολογίας".

Σημ.2. Όταν θα αποσταλούν τα στοιχεία των εγγεγραμμένων φοιτητών από το Υπ.Παιδείας θα γίνει από το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου μαζική αποστολή SMS στα δηλωμένα κινητά των πρωτοετών φοιτητών.  Με το SMS θα ενημερώνονται οι φοιτητές για τον Αριθμό Μητρώου τους και θα οδηγούνται σε ιστοσελίδα του Παν/μιου που θα τους δίνει οδηγίες σχετικά με την απόκτηση ηλεκτρονικού λογαριασμού στο Παν/μιο καθώς και άλλες πληροφορίες.

Ανακοίνωση από τη Γραμματεία
του Τμήματος Θεολογίας

Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών:
- Μιχαήλ Χατζηπαναγιώτης, Διοικητικό Προσωπικό, Τηλ. (+30) 210727 5729 
E-mail Γραμματείας: secr@theol.uoa.gr