ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Η ΜΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "EU CAREER AMBASSADOR". (29/02/2024)

Ανακοίνωση και σχετικά έγγραφα για συμμετοχή ενός φοιτητή ή μίας φοιτήτριας του ΕΚΠΑ στο πρόγραμμα "EU CAREER AMBASSADOR". (29/02/2024)

Ο εν λόγω φοιτητής/τρια θα έχει τον ρόλο του συνδετικού κρίκου μεταξύ φοιτητών/τριών του Ιδρύματος και της Ε.Ε. Θα ενημερώνει τους φοιτητές/τριες για τις προοπτικές σταδιοδρομίας σε θεσμούς της Ε.Ε., για ανοιχτούς διαγωνισμούς, για ευκαιρίες απασχόλησης πλήρους ή μερικής κ.ο.κ.
Συνημμένα θα βρείτε και την επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, όπου περιγράφει το πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης.

Προθεσμία μέχρι τις 10 Μαρτίου να αποσταλεί συμπληρωμένη η επισυναπτόμενη αίτηση από τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους στην ηλεκτρονική διευθυνση του Γραφείου Διασύνδεσης career@uoa.gr

Πληροφορίες: 
Βικτώρια Κασβίκη
Διοικητική Υποστήριξη
Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ
Ακαδημίας 52, Αθήνα
τηλ.: 210 3688150 , vkasv@uoa.gr