ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

[Α.Π.66066-ΕΚΠΑ05/07/2022] ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

[Α.Π.66066-ΕΚΠΑ05/07/2022] Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας

Σας γνωστοποιούμε το υπ'αριθμ.Πρωτ.[Α.Π.66066-ΕΚΠΑ05/07/2022] έγγραφο με τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών. 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ της 04.07.2022

Αποφασίζει την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης των Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ με τίτλο «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» κατόπιν της νέας Προσκλήσεως ΕΔΒΜ 193, καθώς και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Σημειωτέον ότι η επικαιροποίηση τοῦ Εσωτερικού Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης τοῦ Τμήματος πραγματοποιήθηκε από
Τμήμα Θεολογίας στη συνεδρία της 16.03. 2022