ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 16/03/2023 ΜΕΧΡΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/03/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 16/03/2023 μέχρι Κυριακή 26/03/2023

Δείτε  παρακάτω τον Κατάλογο δικαιούχων πτυχίου. Προθεσμία αιτήσεων ορκωμοσίας: από Πέμπτη 16/03/2023 μέχρι Κυριακή 26/03/2023, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες της ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 

Ανακοινώνεται η υποβολή των αιτήσεων ορκωμοσίας των δικαιούχων πτυχίου της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023, που θα πραγματοποιηθούν κατά τo χρονικό διάστημα

από την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 μέχρι την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

αποκλειστικά ηλεκτρονικά  μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ (e-protocol), στη διεύθυνση  https://eprotocol.uoa.gr/ 

Αφού επιλέξετε το {Α.} δηλ. [Α. Αιτήσεις για Φοιτητικά Θέματα], προχωρήστε στη συμπλήρωση της  επιλογής
"{4.} Aίτηση ορκωμοσίας προπτυχιακού".

Προσοχή στην αρχή, να επιλέξετε ορθά  το πεδίο  [ ΠΡΟΣ:  Γραμματεία Τμήματος Θεολογίας ] από τη σχετική λίστα της ηλεκτρονικής φόρμας.  Eπίσης, να γίνει ορθή καταχώρηση του αριθμού μητρώου σας και ορθή συμπλήρωση των υπολοίπων στοιχείων της φόρμας.

Συγκεκριμένα, για την ορκωμοσία των προπτυχιακών φοιτητών απαιτούνται  τα εξής συνημμένα ( βλ.στη δεξία άκρη της γενικής ηλεκτρ.φόρμας)

  • 1. Έντυπο Αίτησης Ορκωμοσίας Τμήματος  (.doc)
  • 2. ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ή Στρατιωτικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Επισυνάψτε την ως συνημμένο αρχείο, σε μορφή pdf στην καθορισμένη θέση που υποδεικνύεται.
  • 3. Σχετικά με τη Βεβαίωση περί εκκένωσης δωματίου Φ.Ε.Π.Α.  (τηλ. 2107258723,  Ιστοσελίδα: fepa.uoa.gr) .  Όσοι φοιτητές  διαμένουν σε δωμάτια της Φοιτητικής Εστίας (ΦΕΠΑ), υποχρεούνται να υποβάλουν στα συνημμένα αρχεία της αίτησης, και συγκεκριμένα στη θέση  {4.} αρχείο σε μορφή pdf,  τη  Βεβαίωση περί εκκένωσης δωματίου ΦΕΠΑ. 
  • Στην ηλεκτρονική φόρμα, (εκεί που έχει το text box) "Σημειώσεις παρατηρήσεις" , πληκτρολογήστε  την  Ημερομηνία γέννησης και τον Τόπο γέννησης, όπως αυτά αναγράφονται στην ταυτότητά σας.

Στη συνέχεια θα σας αποδοθεί αυτόματα ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου.

Επίσης, 

  • Οι φοιτητές/τριες που δεν υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας, δεν θα έχουν δικαίωμα να ορκιστούν.
  • Οι φοιτητές που για προσωπικούς τους λόγους δεν παρευρέθησαν στην τελετή ορκωμοσίας της προηγούμενης εξεταστικής περιόδου, οφείλουν να υποβάλουν ξανά νέα ηλεκτρονική αίτηση ορκωμοσίας εφόσον θέλουν να συμμετάσχουν τώρα σε αυτήν την τελετή.  Στο πεδίο των παρατηρήσεων της αίτησης(text box) θα αναγράψουν ότι: <<είμαι τελοιόφοιτος/η με προηγούμενη/παλαιότερη  ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχων και επιθυμώ να ορκιστώ στην ορκωμοσία πτυχιούχων της τρέχουσας περιόδου >>.
  •  Ακαδημαϊκή ταυτότητα-(ΙD)*
    Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ορκωμοσίας, γίνεται αυτοδίκαια η ηλεκτρονική ακύρωση* της ακαδημαϊκής ταυτότητας από τη Γραμματεία και  ενημερώνεται το δίκτυο του ΥΠΑΙΘ.  * (Εννοείται ότι η φυσική καταστροφή της γίνεται με μέριμνα του ιδίου του φοιτητή. Υπενθυμίζεται  εδώ ότι η αίτηση ορκωμοσίας, έχει ισχύ Ν.1599/1986)  
  • Για την ημερομηνία ορκωμοσίας  θα σας ενημερώσουμε  με νεώτερη ανακοίνωση  (προσεχώς) με τις λεπτομέρειες επί της διαδικασίας. 

 Πίνακας των δικαιούχων πτυχίου εξεταστικής περιόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023. (pdf) 

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος Θεολογίας

 


Υπεύθυνος ορκωμοσιών Τμήματος: 
Γεώργιος Καρανικολόπουλος (Διοικ.υπαλ.)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :
Ε-mail Γραμματείας: secr@theol.uoa.gr
(υπόψη κ.Καρανικολόπουλου)

τηλ.210727-5720