ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Ωράριο υποδοχής συνεργασίας φοιτητών/τριων με τα μέλη ΔΕΠ του Ιστορικού Τομέα ακαδ.έτους 2022-2023

( Καλό θα είναι να προηγείται συνεννόηση μέσω email, ειδικά για την περίπτωση έκτακτης απουσίας κάποιου εκ των μελών ΔΕΠ.)