ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

OΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ CIVIS ΣΠΟΥΔΕΣ 2023-2024 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

OΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ CIVIS ΣΠΟΥΔΕΣ 2023-2024 για το Τμήμα Θεολογίας