ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ FULBRIGHT ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 - 2024

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright για Έλληνες Πολίτες Ακαδημαϊκού Έτους 2023 - 2024

Σας γνωστοποιούμε το υπ’ αριθ. Κεντρ. Πρωτ. ΕΚΠΑ: 98886/30.09.2022 έγγραφο, το οποίο αφορά στο Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright για Έλληνες Πολίτες Ακαδημαϊκού Έτους 2023 - 2024 σχετικά με σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,  για την ενημέρωση των καθηγητών, ερευνητών, υποψηφίων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής μας.

1)  Αριθ. Πρωτ.: 116628/4.11.2022

2) Αριθ. Κεντρ. Πρωτ. ΕΚΠΑ: 98886/30.09.2022