ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ SYLFF ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ SYLFF ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος υποτροφιών *Ryoichi Sasakawa  Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF)***του ΕΚΠΑ έχει τη χαρά να προκηρύξει *πέντε (5) υποτροφίες*, *κάθε μία ύψους 10.000 δολαρίων*, για φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων  σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες..

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων *ορίζεται η *Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2023 *και*ώρα 24:00* με δυνατότητα υποβολής *αποκλειστικά μέσω
της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του ΕΚΠΑ* στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprotocol.uoa.gr/

Η ηλεκτρονική σελίδα της αίτησης θα ενεργοποιηθεί στις 15/09/2023.
Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών περιλαμβάνονται στη συνημμένη Πρόσκληση.

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών