ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ "ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΤΘ - (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜ.2024)

Διδακτική Άσκηση στο πλαίσιο του μαθήματος του ΣΤ΄ εξαμήνου "Θεωρίες Μάθησης και Διδακτική Μεθοδολογία του ΜτΘ - (Εαρινό εξαμ.2024)
  • Δηλώσεις για συμμετοχή στη Διδακτική Άσκηση στο πλαίσιο του μαθήματος «Θεωρίες Μάθησης και Διδακτική Μεθοδολογία του Μαθήματος των Θρησκευτικών» με διδάσκοντα τον Αν.  Καθηγητή κ. Μάριο Κουκουνάρα Λιάγκη

Όσες/Όσοι θα δηλώσουν το υποχρεωτικό μάθημα ΠΔΕ του ΣΤ΄ εξαμήνου «Θεωρίες Μάθησης και Διδακτική Μεθοδολογία του Μαθήματος των Θρησκευτικών» στην τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο, με διδάσκοντα τον Αν. Καθηγητή κ. Μάριο Κουκουνάρα Λιάγκη, για να έχουν δικαίωμα στη γραπτή εξέταση του μαθήματος σε οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο, θα πρέπει νωρίτερα να έχουν πραγματοποιήσει την υποχρεωτική "Διδακτική Άσκηση", που είναι συνδεδεμένη με το συγκεκριμένο μάθημα και περιλαμβάνει δύο παρακολουθήσεις σχολικών
μαθημάτων μέχρι και το εαρινό εξάμηνο της περιόδου 2023-2024. 

Η δήλωση εγγραφής για τη "Διδακτική Άσκηση" αφορά μόνο όσους/όσες δεν έχουν πραγματοποιήσει τη Διδακτική Άσκηση στο παρελθόν (δύο επισκέψεις σε σχολεία μέχρι και το εαρινό εξάμηνο της περιόδου 2023-2024) και είναι δεσμευτική.
Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των επισκέψεων, η δήλωση θα πρέπει να γίνει μέχρι την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου (ώρα 9:00 μ.μ.) σε αυτόν τον σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR1fBzWOVlShunEOWuWm_2oCxsq0byvIgBSHb8hCeWfefHHw/viewform

Όσοι/Όσες εγγραφούν για την πραγματοποίηση της Διδακτικής Άσκησης, σε ομάδες περίπου 25 φοιτητών/τριών ανά διδακτική επίσκεψη, θα παρακολουθήσουν δύο διδασκαλίες (δίωρων μαθημάτων) και το συναπτό μάθημα ανατροφοδότησης μετά από αυτές στον ίδιο χώρο, συμπληρώνοντας κάθε φορά ένα σχετικό Φύλλο Παρατήρησης διδασκαλίας που είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος. Οι δύο Διδακτικές Ασκήσεις όλων των ομάδων θα πραγματοποιηθούν πριν το Πάσχα, κατά τον μήνα Απρίλιο, και το πρόγραμμα των παρακολουθήσεων ανά ομάδα θα ανακοινωθεί έγκαιρα στην eclass.

Από το Γραφείο του διδάσκοντος.