ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

EΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ.

Eγγραφή των επιτυχόντων εισαχθέντων μέσω Κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 του Τμήματος Θεολογίας.
  • Eγγραφή των επιτυχόντων εισαχθέντων μέσω Κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 του Τμήματος Θεολογίας.
  • Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης "eprotocol.uoa.gr"

Ανακοινώνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων μέσω Κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 του Τμήματος Θεολογίας. Προθεσμία(*) από 18 Δεκεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου.
Η εγγραφή γίνεται διοικητικά στο 3ο εξάμηνο σπουδών. Για τη λήψη του πτυχίου στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., απαιτούνται 240 ECTS και σύνολο μαθημάτων 56, δηλ. ( 36 [ΥΠΟχρεωτικά] μαθήματα, 12 [κατ’ΕΠΙλογή υποχρεωτικά] και 8 [ΠΡΟαιρετικά]).
(*) Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί ταχύτατα εντός της επόμενης εβδομάδας.
  Ο λόγος είναι για να γίνει εφικτό οι επιτυχόντες αφού παραλάβουν κωδικούς πρόβασης στις υπηρεσίες του ΕΚΠΑ, να παραγγείλουν τα συγγράμματα των μαθημάτων, στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν, στην εξεταστική του Ιανουαρίου/Φεβρουρίου.  
Οι δηλώσεις συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣολοκληρώνονται την Παρασκευή 24/12, είναι υπό τον έλεγχο της υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ και όχι του ΕΚΠΑ. Οι επιτυχόντες από Κατατακτήριες μπορούν να δηλώσουν συνολικά  μέχρι οκτώ (8) μαθήματα Συγγραμμάτων, από το Α'εξάμηνο και Γ' εξάμηνο.

Δικαιολογητικά ηλεκτρονικού φακέλου εγγραφής:
1) αντίγραφο πτυχίου της  τριτοβάθμιας σχολής προέλευσης (αρχείο pdf)
2) φωτοαντίγραφο  δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (αρχείο pdf)
3)Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/1986)όπου θα αναφέρεται ότι :
i)  ο υπογράφων δηλώνει ότι :  "δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε καμία άλλη δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών".
ii)  "βεβαιώνω ότι τα δικαιολογητικά εγγραφής που καταθέτω είναι γνήσια (νομίμως αποκτηθέντα).
iii) αριθμός ΑΜΚΑ : ....

4) μία φωτογραφία προσώπου ( ψηφιακό αρχείο)
Η φωτογραφία θα πρέπει να τηρεί τους παρακάτω κανόνες:
Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 x 240 px
Ο τύπος της φωτογραφίας πρέπει να είναι : jpg
Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2MB
H φωτογραφία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή.

  • Από την Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του ΕΚΠΑ: https://eprotocol.uoa.gr/

επιλέξτε:  
[Α. Αιτήσεις για Φοιτητικά Θέματα]
 [10. Υποβολή Δικαιολογητικών Πρωτοετών.]
και προς: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ και στην ηλεκτρονική φόρμα να  επισυναφθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
(Διευκρίνιση, η ένδειξη στην φόρμα ως "πρωτοετών", για εσάς τους επιτυχόντες μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων,  έχει την έννοια απλά των νεοεισαγόμενων στο Τμήμα).

Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή  θα σας αποσταλλεί πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας, ώστε να μπορέσετε να αποκτήσετε στη συνέχεια κωδικούς πρόσβασης για τις απαραίτητες ηλεκτρονικές υπηρεσίεςμέσω του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ/Ε.Κ.Π.Α.

Επίσης:

Σχετικά με ενδεχόμενες αναγνωρίσεις μαθημάτων του Π.Π.Σ. του Τμήματος Θεολογίας, βάσει μαθημάτων από τη σχολή προέλευσής σας, διαβάστε εδώ τις οδηγίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Θεολογίας.

Σχετικά με τα τρία μαθήματα των Κατατακτηρίων εξετάσεων αυτά θα αναγνωρισθούν στους επιτυχόντες, εφόσον όμως έχουν προβιβάσιμο βαθμό σε καθένα από αυτά. Τα μαθήματα που θα αναγνωριστούν θα εμφανιστούν στην εφαρμογή My-studies προσεχώς.