ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Κατάθεση δικαιολογητικών εγγραφής αλλοδαπών-αλλογενώνκαι ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους ακαδημαϊκού έτους 2023-2024
  • Κατάθεση δικαιολογητικών εγγραφής αλλοδαπών-αλλογενών και ομογενών ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ του Ελληνικού Κράτους ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Καλούνται οι εισαγόμενοι στο Τμήμα  Θεολογίας  του ΕΚΠΑ με την κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και ομογενών ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ του Ελληνικού Κράτους το ακαδ. έτος 2023-2024,  να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος:

  1. αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται)
  2. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην υπ. αριθμ. Φ.153/105159/Α5/22/09/2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (επισυνάπτεται)
  • Η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος  έως και την 31η Οκτωβρίου 2023 (κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-13:00)
    Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Εναλλακτικά, η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής έως και την 31η Οκτωβρίου 2023 στη διεύθυνση:

Θεολογική Σχολή ΕΚΠΑ
Γραμματεία Τμήματος Θεολογίας 
Πανεπιστημιούπολη-Άνω Ιλίσια 157 72

  • Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει καινούρια ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της εγγραφής μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έγκριση τους από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος