ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ MARIE SKLODOWSKA-CURIE ΜΕΣΩ ΤΟΥ YΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ - (A.Π.105380-Ζ1-2022)

Μετα-διδακτορικές υποτροφίες Marie Sklodowska-Curie μέσω του Yπουργείου Έρευνας της Ρουμανίας - (A.Π.105380-Ζ1-2022)
  • Μετα-διδακτορικές υποτροφίες Marie Sklodowska-Curie μέσω του Yπουργείου Έρευνας της Ρουμανίας

Ανακοίνωση υποτροφίας από το Υπουργείο Παιδείας. Το σχετικό έγγραφο εδώ