ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ MY-STUDIES ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ EUDOXUS ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Παράταση δηλώσεων μαθημάτων My-studies και συγγραμμάτων Eudoxus Εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1) Σας ενημερώνουμε ότι  το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αποφάσισε τη παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές. Ως εκ τούτου αποφασίσθηκε από τη Δράση  ΕΥΔΟΞΟΣ  ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 21 Μαΐου 2024,
ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.

  • Στην εφαρμογή Eudoxus.gr της Δράσης "ΕΥΔΟΞΟΣ" του Υ.Π.Ε.Θ. δηλώνουμε μόνον τα Συγγράμματα
    (Το όριο δηλώσης στην εφαρμογή  "ΕΥΔΟΞΟΣ" είναι μέχρι τα (8) οκτώ συγγράμματα.

2) Σας ανακοινώνουμε σχετικά με τις δηλώσεις Μαθημάτων My-studies του Τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ, ότι δίνεται παράταση μέχρι την Τρίτη 21 Μαΐου 2024 επίσης .

  • Στην εφαρμογή ΜΥ-STUDIES του Ε.Κ.Π.Α. δηλώνουμε μόνον τα Μαθήματα. 
     " ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥ-STUDIES "  - (διαβάστε προσεκτικά τα σχετικά με τον τρόπο ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ της δήλωσης των  μαθημάτων εξαμήνου).
     Οι φοιτητές που ανήκουν σε ΚΑΝΟΝΙΚΟ εξάμηνο φοίτησης δηλ. από το 1ο εξάμηνο μέχρι και το 8ο εξάμηνο φοίτησης, δικαιούνται, εφόσον το επιθυμούν, να δηλώσουν στο "Μy-studies" μέχρι και δέκα (10) μαθήματα  εαρινού εξαμήνου, σύμφωνα με τα ισχύοντα με το νέο πρόγραμμα σπουδών. Οι φοιτητές που είναι ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα τέσσερα κανονικά έτη φοίτησης , δηλ. 9ο εξάμηνο και άνω), δικαιούνται να δηλώσουν και να εξεταστούν στην τρέχουσα εξεταστική μέχρι και το σύνολο των μαθημάτων (χειμερινών και εαρινών εξαμήνων) που τους αφορούν προσωπικά ως εκκρεμότητα, από το υπάρχον Π.Π.Σ., για την απόκτηση του πτυχίου τους.