ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Εκκλησία και Πολιτισμός» του Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ

ΑΔΑ: ΡΡΕΠ46ΨΖ2Ν-5ΚΩ