ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2022-23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ.

Προκήρυξη του προγράμματος ERASMUS+ ακαδ.έτους 2022-23 για την επιλογή φοιτητών από το Τμήμα Θεολογίας.

Ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι το αργότερο τις 21 Μαρτίου του τρέχοντος έτους στον υπεύθυνο καθηγητή (Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο) της συμφωνίας με το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στο οποίο επιθυμούν να μετακινηθούν (βλ. τον σχετικό πίνακα των συμφωνιών και των Ακαδημαϊκών Υπευθύνων στο τέλος της προκηρύξεως)