ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Πρόσκληση στην προφορική υποστήριξη και κρίση της διδακτορικής διατριβής υποψηφίου Διδάκτορα του Ερμηνευτικού Τομέα.

Πρόσκληση για προφορική υποστήριξη και κρίση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα του Ερμηνευτικού Τομέα κ. Ηλία Μαζοκοπάκη, με θέμα: «Η διατροφική συμπεριφορά των Ισραηλιτών κατά την οδοιπορία τους στην έρημο επί τη βάσει της Πεντατεύχου. Θεολογική και Ιατρική προσέγγιση»,  με Επιβλέποντα τον Αναπληρωτή  Καθηγητή κ. Χρήστο Καραγιάννη.