ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ"

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπoυδών "Ταυτότητα, Εκπαίδευση & Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό"

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό/ Identity, Education and Competences for Democratic Culture»

Το ΚΠΜΣ «Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό» του Τμήματος Θεολογίας (επισπεύδον), του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και του European Wergeland Centre (Συμβούλιο της Ευρώπης) ανακοινώνει την έναρξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Η υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών θα ξεκινήσει την Τετάρτη 6/3/2024 καιθα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5/4/2024.

Το ΚΠΜΣ υλοποιείται πλήρως εξ αποστάσεως με διακριτό ελληνόφωνο και αγγλόφωνο Πρόγραμμα Σπουδών, δίνοντας στους/τις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρεις κατευθύνσεις.

Αναλυτικές οδηγίες για κάθε βήμα της αίτησης και της υποβολής δικαιολογητικών υπάρχουν στη συνημμένη Προκήρυξη.

Η αίτηση γίνεται υποχρεωτικά σε δύο στάδια:

1ο βήμα: Αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΚΠΑ https://eprotocol.uoa.gr/. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο πεδίο «Προς Γραμματεία» οι υποψήφιοι/ες πρέπει να επιλέγουν: «ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ».

2ο βήμα: Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας στο email της Γραμματείας του ΚΠΜΣ: secr_MAdemocracy[at]theol.uoa[dot]gr σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας Προκήρυξης.

► Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, η επικοινωνία με τη Γραμματεία γίνεται αποκλειστικά με email 

στη  διεύθυνση: secr_MAdemocracy@theol.uoa.gr.