ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜ. ΔΙΔΑΚΤ. ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2023-2024 (ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ Π.)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜ. ΔΙΔΑΚΤ. ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2023-2024 (ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ Π.)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  - (Για πρόσκληση με αρ. πρωτ. 13803/16.02.2024, ΑΔΑ: 6ΦΕΡ46ΨΖ2Ν-ΜΩΖ)