ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΘΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ MY-STUDIES - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΪΟΥ 2024

Υπενθύμιση τρόπου επανελέγχου ορθής δήλωσης Μαθημάτων My-studies - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ έως και Δευτέρα 13 ΜαΪου 2024

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  έως και Δευτέρα 13 Μαΐου 2024

Υπενθύμιση τρόπου επανελέγχου ορθής δήλωσης Μαθημάτων My-studies.

  • Διαβάστε  στο σύνδεσμο τις οδηγίες [ Oδηγίες Μy-studies ]  για τους τρόπους επαλήθευσης (ορθής) δήλωσης (σελ.4-6)

(Παρατηρήστε  τους 3 τρόπους επαλήθευσης που σας υποδεικνύονται. Κατανοήστε τη διαφορά στην εφαρμογή My-studies, της λειτουργίας [ΠΡΟΦΙΛ--> Ιστορικό] από το [Ιστορικό Δηλώσεων].)
 


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  Στην εφαρμογή ΜΥ-STUDIES του Ε.Κ.Π.Α. : https://my-studies.uoa.gr δηλώνουμε μόνον τα Μαθήματα. 
Για τη δήλωση των Συγγραμμάτων γίνεται χρήση της εφαρμογής "Eudoxus.gr" της Δράσης "ΕΥΔΟΞΟΣ" του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
Υπενθυμίζουμε ότι αποτελούν δύο διαφορετικές εφαρμογές-ηλεκτρονικές βάσεις και κάθε ακαδημαϊκό έτος, ο συμμετέχων φοιτητής στην εφαρμογή Eudoxus.gr, δηλώνει ότι τα Συγγράμματα που επιλέγει και παραλαμβάνει κατά το τρέχον εξάμηνο, αντιστοιχούν με τα Μαθήματα τα οποία δηλώνει  στο τρέχον εξάμηνο και στην εφαρμογή My-studies.uoa.gr (και τα οποία νομίμως παρακολουθεί  στο τρέχον εξάμηνο).

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος Θεολογίας.