ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΠΜΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΠΜΣ - Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής -  4 Απριλίου 2024

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην προφορική υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή  με θέμα: «Στοιχεία της Χριστολογίας του Κυρίλλου Αλεξανδρείας στο Ερμηνευτικό Υπόμνημα εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο»,
η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής. 

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο.

Με τιμή
Ο Επιβλέπων

Γεώργιος Σταυρόπουλος-Γιουσπάσογλου
Αναπλ. Καθηγητής