ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ" [ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔ.30880] - (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ)

Αίτηση για συμμετοχή στην "Πρακτική Άσκηση"  [μάθημα κωδ.30880] -  (Αιτήσεις για Φοιτητικά Θέματα)
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ [μάθημα κωδ.30880]

Σχετικά με τις αιτήσεις για τη συμμετοχή στη ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση Νο.15

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ EKΠΑ
"e-Πρωτόκολλο-ΕΚΠΑ : https://eprotocol.uoa.gr/ 

Α. Αιτήσεις για Φοιτητικά Θέματα -  Αίτηση για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση