ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ.

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ.

Ενημερώνουμε τους εισαχθέντες φοιτητές μέσω Κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 ότι έχει ήδη τοποθετηθεί, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, στο σύστημα Εφαρμογής της Γραμματείας,  η τελική βαθμολογία των μαθημάτων εισαγωγής στο Τμήμα, μετά την αναγωγή της σε κλίμακα (0-10).

Η βαθμολογία είναι ορατή στην εφαρμογή My-studies.

Παρακαλούνται οι φοιτητές της κατηγορίας αυτής να προχωρήσουν, εάν δεν το έχουν ήδη κάνει,  στη διαδικασία έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας :
Σχετικοί σύνδεσμοι: 

Tα μαθήματα των Κατατακτηρίων εξετάσεων εμφανίζονται και αναγνωρίζονται στους επιτυχόντες, εφόσον όμως  οι εισαχθέντες έχουν προβιβάσιμο βαθμό σε καθένα από αυτά. 
(Κατά συνέπεια θα εμφανίζονται λιγότερα μαθήματα, στους "επιλαχόντες θέσεων" επιτυχόντες των εξετάσεων, δηλ. σε όσους είχαν ως  κριτήριο εισαγωγής, μόνο την άνω των 30 μονάδων βαθμολογία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό ΦΕΚ).  

Αυτονόητο είναι ότι οι φοιτητές που τους αναγνωρίστηκαν (τρία ή λιγότερα) μαθήματα των κατατακτηρίων εξετάσεων και τους καταχωρήθηκαν βαθμολογικά, δεν δικαιούνται να πάρουν δωρεάν συγράμματα για τα μαθήματα αυτά.