ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS - (2022)

 Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών του ΕΚΠΑ στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS - (2022)

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές των ιδρυμάτων του CIVIS, να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα/δραστηριότητες τα "CIVIS Courses", στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS και των Short Term Mobility Courses και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και μετακίνηση/αεροπορικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση. Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.
Διαβάστε τις πληροφορίες για τα νέα CIVIS μαθήματα και δηλώστε συμμετοχή!

 • Τίτλος: "Latin America in the global networks"  
  "This Summer School will provide a global and multidisciplinary vision of Latin America through the combination of theoretical and practical sessions. This CIVIS course is divided into sessions with academic experts in the area, and a series of seminars with renowned specialists who will offer a perspective of the most important issues in the region. The practical activities will be carried out in teams to facilitate a multicultural environment in which students can apply the knowledge acquired in the theoretical sessions".    
  CIVIS Focus Area: Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά 
  Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες 
  Πεδία Σπουδών: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Μάνατζμεντ 
  Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 3-9 Ιουλίου 2022 
  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2022
  Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV και motivation letter στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: latam.civis.summerschool@uam.es 
  Format μαθήματος: Υβριδικό (Blended) 
  Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Μαδρίτη, Ισπανία  
  Γλώσσα μαθήματος: Αγγλικά & Ισπανικά (τουλάχιστον επιπέδου Β2) 
  ECTS: 
  NB of CIVIS Scholarships: 25 
  ​​​​​​​Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: αρμόδιος Felix Munoz, felix.munoz@uam.esΤέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο επισυναπτόμενο αρχείο (program-stc-latin-america-in-the-global-networks) και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.
 • Τίτλος: "Governing in Times of Crisis"  
  "The 5-day course will blend lectures, conferences, debates, panel discussions and an escape game to explore how democratic institutions can cope with the various crisis the world has faced in recent decades. The course will expose students to a variety of issues and perspectives in order to understand these contemporary difficulties and to imagine new possible solutions".  
  CIVIS Focus Area: 
  Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά
  Ποιους αφορά: Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες
  Πεδία Σπουδών: Νομική
  Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος:  4-8 Ιουλίου 2022
  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2022
  Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV και motivation letter (indicating their motivation to attend the Student Week RESIST 2022) στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: civis.ilf@gmail.com
  Format μαθήματος: Με δια ζώσης παρουσία (physical)
  Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Aix-en-Provence, Γαλλία
  Γλώσσα μαθήματος: Αγγλικά
  NB of CIVIS Scholarships: 20
  Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: civis.ilf@gmail.com .Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο επισυναπτόμενο αρχείο και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

 • Τίτλος: "Culture heritage enhancement and the role of migration"  
  " The CIVIS Summer School aims are the following:
  Learn how to use resource heritage and to enhance it
  Learn socio-economic impacts at different levels and in the long term and what migration brings for the affected territories
  Create an international ground of knowledge
  Exchange knowledge in the field culture heritage between CIVIS and non-CIVIS Universities
  Create a common teaching methodology
  The major results should be the following:
  Teaching methodology could become similar in every participant University
  An absolute novelty will be the realization together with the students of the Summer School to prepare a digital platform that will be implemented and maintained in time".  

  CIVIS Focus Area: 
  Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά
  Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες
  Πεδία Σπουδών: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 13-18 Ιουνίου 2022
  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1 Απριλίου 2022
  Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV και motivation letter στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: civis.cultural2022@gmail.com
  Format μαθήματος: Υβριδικό (Blended)
  Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Ρώμη, Ιταλία
  Γλώσσα μαθήματος: Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου Β1)
  ECTS: 5
  NB of CIVIS Scholarships: 32
  Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: civis.cultural2022@gmail.com. Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα επισυναπτόμενα αρχεία και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.