ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ.

Κατηγορίες φοιτητών και αντίστοιχο χρονικό διάστημα που δικαιούνται φοιτητικό εισιτήριο.

Σας ενημερώνουμε από τη  Δ/νση Εκπαίδευσης και Έρευνας / Τμήμα Σπουδών του ΕΚΠΑ, για την  υπ' Αρ.Πρωτ. 57118/Ζ1/ 5-5-2020,  σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, στην οποία αναφέρεται η σχετική νομοθεσία για τις Κατηγορίες φοιτητών και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που δικαιούνται φοιτητικό εισιτήριο.