ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΙΤΕ 2022-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022)

Προκήρυξη Βραβείου ΙΤΕ 2022-Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. (Προθεσμία έως 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022)

Εκ μέρους της Επιτροπής Βραβείου Β. Ξανθόπουλου-Στ. Πνευματικού του Ιδρύματος Τεχνολογίας & ΄Ερευνας (ΙΤΕ), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  ότι έχει αναρτηθεί η προκήρυξη για το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην Β. Ξανθόπουλου-Στ. Πνευματικού για το έτος 2022 στον τομέα των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

* Oι προτάσεις για το 2021 πρέπει να ταχυδρομηθούν έως 15 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη, στη διεύθυνση: Γραφείο Προέδρου, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ν. Πλαστήρα 100, Τ.Θ. 1385, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο Κρήτης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προτάσεις θα πρέπει να σταλούν απαραιτήτως ΚΑΙ ηλεκτρονικά στο ακόλουθο email: kalliroi@admin.forth.gr. Διαφορετικά η πρόταση δεν θα θεωρείται έγκυρη. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Βραβείου στο email kalliroi@admin.forth.gr, στο τηλέφωνο 2810391509 και στον ιστότοπο: www.forth.gr.