ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΖΟΛΩΤΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021.

Προκήρυξη Χριστιανικού Μορφωτικού Ιδρύματος Ζολώτα για χορήγηση υποτροφιών ακαδ.έτους 2020-2021.

Προκήρυξη Χριστιανικού Μορφωτικού Ιδρύματος Ζολώτα για χορήγηση υποτροφιών (ακαδημαϊκού. έτους 2020-2021).

Δείτε στα συνημμένα αρχεία την Προκήρυξη και την Αίτηση χορήγησης υποτροφίας

Συνημμένα Αρχεία: 

 Προκήρυξη Υποτροφιών Ζολώτα. (pdf)

 Αίτηση χορήγησης υποτροφίας ιδρύματος Ζολώτα. (docx)