ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-22 - ΧΡ.ΜΟΡΦ. ΙΔΡΥΜΑ ΖΟΛΩΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-22 - ΧΡ.ΜΟΡΦ. ΙΔΡΥΜΑ ΖΟΛΩΤΑ

Προκήρυξη χορήγησης   είκοσι     ( 20 ) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, από το "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΖΟΛΩΤΑ", για προπτυχιακές  σπουδές εσωτερικού, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.     
Το "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ  ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΝ  ΙΔΡΥΜΑ  ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΖΟΛΩΤΑ" προκηρύσσει, σύμφωνα με το σκοπό του (ΦΕΚ /Α/44/8-3-1979) και τον ισχύοντα νόμο 4182/2013, τη χορήγηση είκοσι  ( 20  ) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού, ακαδημαϊκού  έτους 2021-2022.

Διαβάστε τα συνημμένα αρχεία: 
με την προκήρυξη  χορήγησης υποτροφιών από το Ίδρυμα , για το ακαδ. έτος 2021-2022, προς τεταρτοετείς φοιτητές των Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, καθώς και το έντυπο της αίτησης των ενδιαφερομένων.

 

ΧΡ.ΜΟΡΦ. ΙΔΡΥΜΑ ΖΟΛΩΤΑ <idrymazolota@gmail.com >