ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023.

Προκήρυξη Υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους για σπουδές στο Ισραήλ για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου.

Πιο συγκεκριμένα, προκηρύσσονται :
- 2 υποτροφίες για εκμάθηση Εβραϊκών ή Αραβικών (διάρκειας 1 μήνα) και,
- 2 υποτροφίες για Έρευνα / Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό / Μεταδιδακτορικό (διάρκειας 8 μηνών).