ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.

Σχετικά με τα μαθήματα της Τετάρτης 28 Φεβρουαρίου 2024  και ενδεχόμενες απεργίες στα μέσα μεταφοράς.

Σχετικά με την πραγματοποίηση της  διδασκαλίας των μαθημάτων της  Τετάρτης 28 Φεβρουαρίου 2024 και  απεργιών στα Μέσα Μεταφοράς  καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος  να συμβουλευθούν ενδεχόμενες ανακοινώσεις  που θα αναρτηθούν από τα Γραφεία των μελών ΔΕΠ  αποκλειστικά στον ιστοχώρο  "E-class".   

Αν δεν αναρτηθεί στο "E-class"  κάποια σχετική ανακοίνωση, η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί κανονικά σύμφωνα με το υπάρχον ωρολόγιο Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου. 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.