Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

  • Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017.
  • Οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Θεολογίας, είναι υποχρεωμένοι κατά το πρώτο έτος σπουδών τους, και μετά από υπόδειξη του επιβλέποντος Καθηγητή να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν γραπτώς και επιτυχώς σε τέσσερα προπτυχιακά μαθήματα – ένα από κάθε Τομέα, για την εμβάθυνση των θεολογικών τους γνώσεων.